Members

Staff

Students

M2

 • Takumi Kawamura
 • Kento Kimura

M1

 • Shuhei Horio
 • Yoshimichi Koga
 • Tomoharu Nono

B4

 • Naoya Ando
 • Yuuki Asakura
 • Kyousuke Hori

Alumni

 • 2021: Tokito Murata, Soichiro Tauchi (Master), Taiki Watanabe (Bachelor)
 • 2020: Sousuke Kanamoto, Yuji Muraoka, Tomoharu Nakano (Master), Kento Ochi, Kouta Takahashi (Bachelor)
 • 2019: Takahiro Kashiwagi, Tomonori Morikawa, Kenji Nakashima, Yuichi Ozaki, Hirofumi Satou, Kohei Ueki, Tomoya Unoki (Master), Tadashi Hirakawa, Akiho Morimoto, Yusuke Shinohara (Bachelor)
 • 2018: Keisuke Inokuchi, Shota Futagami, Shoutoku Matsui, Tokiko Takayama (Master), Kouki Yamato (Bachelor)
 • 2017: Shouhei Miyama, Masato Suetake (Master), Tomohiro Kodama, Seiryu Kono (Bachelor)
 • 2016: Naoto Fukuda, Kouta Sannomiya (Master), Hiroaki Yamamoto (Bachelor)
 • 2015: Kazuki Juuda, Tatsuya Kajiwara, Sho Kawahara, Hiroki Ooba (Master), Hazuki Kizu, Riku Nakata, Azusa Ueki (Bachelor)
 • 2014: Kouki Oozono, Yuji Shiota, Kentaro Tsuchida (Master), Kenta Fukuda, Takahiko Saruwatari (Bachelor)
 • 2013: Hidekazu Tadokoro (Postdoc), Tomohisa Egawa, Kousuke Nakamura, Takashi Uchida, Hisato Utsunomiya (Master), Kenichiro Nishimura (Bachelor)
 • 2012: Takahiro Iida, Takuya Nagata (Master), Naoki Nishimura (Bachelor)
 • 2010: Seigo Okazaki (Bachelor)
[ English | Japanese ]