Members

Staff

Students

M2

 • Takahiro Kashiwagi
 • Tomonori Morikawa
 • Kenji Nakashima
 • Yuichi Ozaki
 • Hirofumi Satou
 • Kohei Ueki
 • Tomoya Unoki

M1

 • Sousuke Kanamoto
 • Yuji Muraoka
 • Tomoharu Nakano

B4

 • Tadashi Hirakawa
 • Akiho Morimoto
 • Tokito Murata
 • Yusuke Shinohara
 • Soichiro Tauchi

Alumni

 • 2018: Keisuke Inokuchi, Shota Futagami, Shoutoku Matsui, Tokiko Takayama (Master), Kouki Yamato (Bachelor)
 • 2017: Shouhei Miyama, Masato Suetake (Master), Tomohiro Kodama, Seiryu Kono (Bachelor)
 • 2016: Naoto Fukuda, Kouta Sannomiya (Master), Hiroaki Yamamoto (Bachelor)
 • 2015: Kazuki Juuda, Tatsuya Kajiwara, Sho Kawahara, Hiroki Ooba (Master), Hazuki Kizu, Riku Nakata, Azusa Ueki (Bachelor)
 • 2014: Kouki Oozono, Yuji Shiota, Kentaro Tsuchida (Master), Kenta Fukuda, Takahiko Saruwatari (Bachelor)
 • 2013: Hidekazu Tadokoro (Postdoc), Tomohisa Egawa, Kousuke Nakamura, Takashi Uchida, Hisato Utsunomiya (Master), Kenichiro Nishimura (Bachelor)
 • 2012: Takahiro Iida, Takuya Nagata (Master), Naoki Nishimura (Bachelor)
 • 2010: Seigo Okazaki (Bachelor)
[ English | Japanese ]